Hoppa till sidans innehåll

Funktionärsposter Hopptävling


Överdomare (1pers)

Finns på lokala tävlingar och högre nivåer

Vid sidan om tävlingsledaren finns en överdomare, som för Ridsportförbundets räkning ser till att arrangören följer de regler som finns (regelsamlingen heter TR - Tävlingsreglementet och utges av Svenska Ridsportförbundet), att tävlingsorganisationen fungerar, att banorna är riktiga och att tävlings- och ordningsregler i övrigt följs. Den kan besluta om vissa straff för tävlande och tar upp överklaganden mot beslut som fattats av tävlingsledning eller domare. Överdomaren och tävlingsledaren arbetar intimt ihop, men överdomaren betalas av föreningen och tillhör nästan aldrig klubben. Efter varje tävling ”betygsätts” tävlingsorganisationen av överdomaren i en överdomarrapport, som lämnas till Ridsportförbundet.

 

Domare (1pers)

Domaren ska hålla koll på att tävlingen går rätt till väga, domaren ska känna till TR tävlingsreglementet. TR finns också att tillgå under tävlingen. Vid hopptävlingar på lokal eller högre nivåer finns minst en per bana (på högre nivåer flera). Utbildad och godkänd av Ridsportförbundet. Betalas av arrangörsklubben och kommer oftast utifrån. Brukar få vidtalas långt i förväg

 

Speaker (1 pers oftast domaren)

Här presenterar man namn på ryttare och häst som kommer in på banan. Speakern redogör vilka poäng förgående ryttare hade. Här krävs det att man är noggrann och har en tydlig röst.

Speakern bör vara på plats ca 30 min innan första start för att hinna ta del av startlistor och kontroll av ljudanläggning.

 

Tävlingsledare (1pers)

Finns i alla tävlingsgrenar och är tävlingens administrative chef. Tävlingsledaren är samtidigt ett alltiallo, som skall försöka vara på alla platser och lösa de problem som uppstår. I jobbet ingår mycket för planering och tävlingsledarens första uppgift kommer redan ett par månader före tävlingen, då tävlingens proposition, alltså en beskrivning av tävlingen, skall upprättas och ges in till (Ridsportförbundet för godkännande). Därefter skall anmälningar till tävlingen med någon kontinuitet följas upp. Svarar ytterst för att alla tävlingsfunktioner finns på plats i rätt tid och fungerar.

 

Säkerhetsansvarig (1pers)

Är den som närmare svarar för säkerheten inom tävlingsområdet och för planerar och leder detta. Det handlar bl.a. om avspärrningar, meddelande till Räddningsverket om tävling, ambulansbeställningar, utrustning för att ta hand om skadade hästar och personal härför och för humansjukvård och nöd transport.

 

Funktionärsansvarig (1pers)

Ansvarar för att alla funktionärsposter är fyllda och att alla funktionärer är på plats i tid. Ska också kunna svara på frågor om de olika funktionärsposterna.

 

Sekretariatet (2-3pers)

Har öppet en timme före första start.

Denna post har ofta ett hektiskt arbete på morgonen när tävlingen börjar. Här kollar personal att alla ryttare kan visa vaccinationsintyg för sin häst och mätintyg för ponny.

Betalningar från tävlande som betalar på plats skall tas emot. Förtida betalningar skall registreras (gäller lokaltävling och högre) och kassan hanteras.

Start- och resultatlistor skall tas fram löpande (eftersom ändringar sker hela tiden - ryttare vill byta hästar, byta klasser eller stryka sig.)

Tävlingspriser skall finnas framme för prisutdelning och delas ut. Denna uppgift utförs vanligen av den prisansvariga på klubben. 

Tålamod, organisationsförmåga och gott humör krävs. Det är här tävlingens hjärta finns och de är de första som får höra om de tävlande är nöjda eller missnöjda med tävlingen.

 

Tidtagare (2-3pers)

2 - 3 tidtagare som håller koll på resultaten. Tidtagare används på hopptävling då det handlar om tidtagning och hoppningsprotokoll.

Kom ihåg att på denna funktionärs post är det jätteviktigt att man är vaken och verkligen koncentrerar sig på tävlingen.

 

Domarvagn ( )

I domarvagnen behövs en domare, speaker, tidtagare ev. skrivare. Kom ihåg att på dessa funktionärs poster är det jätteviktigt att man är vaken och verkligen koncentrerar sig på tävlingen.

 

Banchef (1pers)

Banbyggarens högra hand.

Fördelar och övervakar arbetet på banan.

 

Banbyggare (1pers)

Designar och bygger hoppbanorna. På lokal tävling eller högre så har banbyggaren gått flera kurser i Ridsportförbundets regi och skall godkännas av förbundet och tävlar inte sällan eller har tävlat själv på ganska hög eller hög nivå.

 

Flaggare (1-2pers)

Oftast behöver man en flaggare vid start och en vid mål men vid vissa tävlingar kan en och samma person flagga både start- och målgång.

Den flaggare som är placerad vid start är den som på speakerns startsignal ”Var så god och rid” höjer sin flagga för att sedan sänka den så snart någon del av hästen passerar startlinjen. Flaggaren som är placerad på mållinjen, höjer sin flagga när ryttaren närmar sig mål och sänker den vid själva målgången, dvs. så snart någon del av hästen passerat mållinjen.

Se till att komma överens om riktmärken för detta innan tävlingen startar. Det vill säga antingen vid hästens bog eller efter hästens rumpa.

Vid tidtagning är det flaggan som styr när tidtagningen börjar och slutar - därför är det viktigt att flaggaren använder samma riktmärke vid varje start för att tidtagningen ska bli exakt.

 

Banpersonal (3-6pers)

Hjälper till med att höja och sänka hinder mellan de olika kategorierna. Man bygger upp hopphindret vid nedslag. Banpersonalen hjälper även till med ombyggnad av banor samt hjälper till att kratta underlaget vid behov.

Kom ihåg att placera dig så att du inte är i vägen för den som tävlar. En lös häst kan behöva fångas in så därför måste banpersonalen hela tiden vara på alerten för att upptäcka säkerhetsrisker.

Här finns alltid en ansvarig för banpersonalen (banchef) som hjälper till.

 

Sjukvårdare (1pers)

Behövs vid alla tävlingar!

Du som har utbildning som sjuksköterska, undersköterska eller HLR/L-ABC sjukvårds utbildning.

 

Parkeringsvakter (1-2pers)

Dessa är de första som de tävlande möter. Bestämmer och anvisar vänligt men bestämt hur parkering skall ske. Viss för planering med tävlingsledaren och säkerhetsansvarig kan behöva göras, men i övrigt är parkeringsvaktens ord lag. På en ibland trång tävlingsplats som MRK krävs inte sällan viss fantasi för att lösa uppkommande parkeringsknutar.

Parkeringsvakterna måste vara på plats ca 1½ timme före första start för att visa de tävlande till rätta och skapa ordning i trafiken till tävlingen. Parkeringsvakterna skyltar också tävlingarna m.m.

Denna post sträcker sig från morgon till middag, och kräver en vuxen.

 

Fram ridning/hoppning (1-3pers)

Här står man vid ingången till fram ridningen. Här skall du kalla in de tävlande till fram ridning/framhoppning.

Du ska också kontrollera att ryttaren har sitt startnummer synligt på sig eller på hästen. Till din hjälp har du en startlista, där står start nummer, namn på ryttare, namn på häst/ponny.

Här gäller det att ha en vuxen och som har en stark röst som hörs bra!

Här får inga åskådare befinna sig utan ska hänvisas till läktaren.

 

In & utsläpp (1-2pers)

Svara för att flödet av ryttare från fram ridning, framhoppning till tävlingsbanan flyter snabbt, i rätt startordning och friktionsfritt.

Du står vid ingången till tävlingsbanan. Här öppnar och stänger du dörren efter den ryttare som har varit inne på eller skall in på banan. Vid hoppning på utebanan finns det alltid en ingång och en utgång på kortsidan.

Hjälpmedlen är aktuella startlistor, ett bestämt uppträdande och ett hyfsat myndigt tonfall. Man kommunicerar med domare, (ev. sekretariat) då viktig info måste gå fram.

Här gäller det att ha en vuxen och som har en stark röst som hörs bra!

Här får inga åskådare befinna sig utan ska hänvisas till läktaren.

 

Kafeteria ansvarig (1pers)

Ansvarar för att kafeteria funktionärerna vet vad de ska göra och vad som erbjuds till kunderna.

 

Kafeteria (2-4pers)

Här säljer man mat, fika och dylikt till de tävlande & publik. Man gör mackor, kokar korv mm. Köksjobb i allmänhet!

Det är viktigt med ett trevligt bemötande på en servering. De tävlande och besökare ställer ofta höga krav på serveringen och det finns nog inte mycket, förutom ordning och reda på en tävling, som jämförs så mycket mellan tävlingsplatserna som just deras serveringar.

En rätt skött cafeteria är värd sin vikt i guld!

Här svarar man också för att det finns mat och dryck till funktionärerna.

 

Prisutdelare (1pers)

Dela ut priser till placerade ekipagen.

  

Prisansvarig (1pers)

Tävlingspriser skall finnas framme redo för prisutdelning.

 

Banor/sladdning (1pers)

Sladda och ev. vattning av underlag.

 

Städpatrull (minst 2pers)

Städning dagen före tävling, samt städa upp efter dagens slut.

Tömma papperskorgar, sopa läktare, städa toaletter mm.

 

Uppdaterad: 12 DEC 2012 10:35 Skribent: Sofia Olsson

 

 Du som ibland spelar på Svenska Spel kan nu hjälpa Mariefreds Ridklubb
genom att alltid gå via Sponsorhuset!
Gör du det får ridklubben en kickback på 3% av spelat belopp.

Klicka på bilden nedan för att ansluta!

 

Medlemsengagemang!

Vänligen kolla igenom om just du har fått ett pass under terminen som pågår.
Om du har förhinder så är du själv ansvarig för att hitta ersättare, om du behöver hjälp att kontakta en medlem kan du mejla This is a mailto link 

 Schema VT 2019

 

 

 Välkommen att kontakta oss,

This is a mailto link

vi svarar gärna på frågor! 

 

 

Postadress:
Mariefreds RK - Ridsport
Ekelund
64791 Mariefred

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Banner_stöddinryttarförening_sept14_OK

 

SEVAB